Rotterdam Climate Initiative

Binnen Rotterdam Climate Initiative werken Havenbedrijf, Deltalinqs, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (in het vervolg: DCMR) en gemeente Rotterdam samen aan een duurzame stad, haven en industrie.

Door te blijven investeren in duurzaamheid, werken we aan een gezond en toekomstbestendig Rotterdam voor iedereen. Met als doel schone lucht, meer groen, droge voeten, schonere energie tegen lagere kosten en meer banen in stad, haven en industrie. Zo is de grootste havenstad van Europa ook op het gebied van innovatie en duurzaam een inspirerend voorbeeld voor andere steden in de wereld.

Stad en haven zijn in Rotterdam immers onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel in de lusten (zoals werk, inkomen, activiteit, energie) als in de lasten (denk aan de milieu-impact en het verkeer). Daarom werken Havenbedrijf, Deltalinqs, VNO-NCW, de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samen in RCI-verband, ondersteund door DCMR Milieudienst.

Nieuws