Klimaatadaptatie

Dossier Klimaatadaptatie

Rotterdam is een van de laagstgelegen steden van Europa. Dijken, dammen en keringen beschermen ons, maar met extreem weer zijn we nog steeds kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom blijven we investeren om in de toekomst ernstige problemen te voorkomen. Met bewezen technieken en slimme, innovatieve oplossingen. Zo wordt een waterveilig en toekomstbestendig Rotterdam een showcase met nieuwe exportkansen.

Drie pijlers

De ambities van Rotterdam zijn fors. Deze te realiseren vergt daadkracht, kennisontwikkeling, experimenteerruimte en nieuwe samenwerkingsverbanden. Rotterdam kiest daarbij voor slimme combinaties van beleid en uitvoering, van denken en doen.
Lees meer

Vijf thema's

De Rotterdamse Adaptatiestrategie zet de koers uit waarlangs Rotterdam zich wil aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en laat zien hoe bewoners, bedrijven en stad maximaal kunnen meeprofiteren. Dat doen we aan de hand van vijf thema's.
Lees meer

Resultaten

Sinds de start in 2008 draait Rotterdam Climate Proof op volle toeren onder de paraplu van het Rotterdam Climate Initiative. Het programma heeft inmiddels een indrukwekkend aantal resultaten opgeleverd in binnen en buitenland.
Lees meer