CO2: afvang, transport en opslag

De ambitie van Havenbedrijf Rotterdam is om de uitstoot van CO2 in 2015 te verminderen met tien procent ten opzichte van 2010. De inzet van biogas, zuinige patrouillevaartuigen, groene stroom en elektrische leaseauto's zorgen voor een daling van de uitstoot. Sinds 2011 is de bedrijfsvoering CO2-neutraal.

Maar het Havenbedrijf ziet CO2 niet alleen als afvalproduct; CO2 kan ook nuttig gebruikt worden. Zo leveren bedrijven in de haven via OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) al enige jaren CO2 aan kassen in het Westland. Door planten meer CO2 te geven, gaan ze beter en sneller groeien. Vanaf 2017 wil het ROAD-project circa 1,1 miljoen ton CO2 per jaar gaan afvangen van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte en opslaan in uitgeproduceerde gasreservoirs onder de Noordzee.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van ROAD202, OCAP of de website van het Havenbedrijf.