Duurzame energie

In het havengebied staat voor 170 Megawatt (MW) aan windturbines opgesteld. Dat is zo'n tien procent van alle windenergie in Nederland. Daarnaast biedt de enorme oppervlakte aan daken van bedrijfspanden in het havengebied veel kansen voor grootschalige energieopwekking via zonnepanelen.

Partners in het havengebied werken hard om de opwekkingscapaciteit van de windturbines uit te breiden tot 300 MW voor 2020.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf.