Energie-Efficiency in de haven

Het Deltaplan Energie-infrastructuur bevordert de aanleg van infrastructuur waarmee restwarmte en stoom van bedrijven in het havengebied beter worden benut. Dit biedt kansen voor de industrie zelf, maar ook voor de omliggende stedelijke gebieden (bijvoorbeeld als stadsverwarming) en voor de tuinbouwgebieden. Het Havenbedrijf voert het Deltaplan uit samen met de provincie, gemeenten, energiebedrijven en industrie.

Met de energie-infrastructuur is het mogelijk om fors te besparen op energieverbruik. Daarnaast zorgt het systeem voor een aanzienlijke reductie van uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Voor de realisatie van deze infrastructuur zijn grootschalige investeringen nodig en een gezamenlijke inspanning van publieke en private partijen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf en van Deltalinqs Energy Forum.