Environmental Ship Index

Met de Envorionmental Ship Index (ESI) stimuleert en beloont het Havenbedrijf schone zeevaart. De index geeft (op een schaal van 0 tot 100) de milieuscore van schepen weer ten opzichte van de wettelijke normen.

Schepen die een score hebben van 31 of hoger, ontvangen een korting van tien procent op het betaalde deel (bruto tonnage) van het zeehavengeld. In 2013 kwam in Rotterdam meer dan vijf procent van de bezoekende schepen in aanmerking voor de korting.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf.