Groene Poort

De Groene Poort betekent de ontwikkeling van twintig hectare buitendijkse natuur bij de Landtong Rozenburg. Het is een duurzaam en kostenefficiënt project: voor de natuurvriendelijke oever wordt schoon sloopmateriaal hergebruikt van oude kades en bouwwerken in de omgeving.

Bij de realisatie van het project 'De Groene Poort' werken Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds samen aan duurzame natuurontwikkeling. Samen versterken zij de ecologische waarde van het gebied. In 2014 is de uitvoering gestart.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Landtong Rozenburg of download de brochure over Groene Poort.