InlandLinks

InlandLinks springt in op de groeiende vraag naar groener en efficiënter vervoer. Deze online routeplanner voor logistieke dienstverleners toont terminals in het achterland van Nederland en bepaalt de meest duurzame en efficiënte route van en naar de haven van Rotterdam.

Het systeem geeft een overzicht van geschikte intermodale routes (spoor en binnenvaart), inclusief specifieke informatie voor bijvoorbeeld reistijden en CO2-uitstoot. Ook biedt InlandLinks een 'empty depot'-tool om het vervoer van lege containers te reduceren en onnodige milieubelasting te voorkomen. Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan uitbreiding en verfijning van het netwerk achter InlandLinks.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf.