Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven, direct ten westen van het bestaande haven- en industriegebied. Duurzaamheid staat bij Maasvlakte 2 voorop, zowel bij de aanleg als bij de inrichting, het gebruik en de exploitatie. Hiermee heeft Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe standaard neergezet voor het duurzaam en economisch succesvol ontwikkelen van haven- en industriegebieden.

Havenbedrijf Rotterdam biedt op Maasvlakte 2, in samenwerking met vier partners, ruimte voor innovatieve vormen van chemische industrie op basis van hernieuwbare grondstoffen. In dit Biobased Cluster, een 'Plug & Play' terrein van ruim 80 hectare, kunnen bedrijven optimaal profiteren van elkaars aanwezigheid. Het levert schaalvoordelen op, onder meer omdat het restproduct van de ene onderneming soms de grondstof voor een andere onderneming kan zijn.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Maasvlakte 2 of de website van het Havenbedrijf.

Windturbines

Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark van twintig tot dertig windturbines op de zeewering van Maasvlakte 2. Een belangrijke locatie om windturbines te realiseren is de buitencontour van de Maasvlakte: deze bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam). De tender (uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren) voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Rijksvastgoedbedrijf spoedig in de markt gezet. Windturbines op de zachte zeewering is complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan dit onderzoek.