Natuur in de haven

In de Rotterdamse haven is verrassend veel natuur te vinden. Van wilde paarden en loslopende Schotse Hooglanders tot orchideeën. Je treft zelfs beschermde soorten aan, zoals de rugstreeppad en de groenknolorchis. Bij het ontwikkelen van de haven houdt het Havenbedrijf goed rekening met deze natuurwaarden.

Het Havenbedrijf werkt uiteraard binnen de bestaande wet- en regelgeving, maar heeft daarnaast ook een gedragscode. Iedereen die in het gebied aan de slag gaat, moet zich hieraan houden.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf.