Schone binnenvaart

Het Havenbedrijf stimuleert binnenvaartschippers om schonere motoren te gebruiken. In 2025 moeten de motoren van binnenvaartschepen voldoen aan de CCR II emissie-eisen, anders zijn zij niet welkom in de Rotterdamse haven.

Als de motoren van een schip nu al schoner zijn dan de strenge emissie-eisen, krijgt de schipper korting op het binnenhavengeld. Dat geldt ook voor schepen met een Green Award-certificaat. De emissie-eisen voor de binnenvaart zijn vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Havenbedrijf.