Biobased Economy

Biobased economy is een economie die draait op biomassa in plaats van op olie, aardgas en kolen. Een economie waarin groene grondstoffen als hout, gras en algen de motor zijn. Rotterdam heeft de ambitie om dé bioport voor Noordwest-Europa te worden.

Rotterdam richt zich op drie toepassingen: biomassa voor energie, biomassa voor transportbrandstoffen en biomassa als grondstof voor chemie. Alle drie hebben ze grote economische kansen. Een biobased economy kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vernieuwen en het toekomstbestendig maken van de economie.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Deltalinqs Energy Forum of de website van de gemeente Rotterdam.