CCU/CCS

Ook bij afvang, transport, hergebruik en ondergrondse opslag van CO2, kortweg CCS (carbon capture and storage) loopt RCI voorop. Deze techniek leidt tot schonere productiemethoden voor industrieën en energiecentrales en tot minder CO2-uitstoot. Het draagt tevens bij aan een beter investeringsklimaat in de regio.

Momenteel werkt RCI aan een roadmap met inventarisatie en eventuele uitbreiding van bronnen voor CO2- levering aan het Westland. Ook onderzoekt zij CO2 -toepassingen in andere sectoren.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Deltalinqs Energy Forum.