Energie-efficiency in de industrie

Bedrijven in de Rotterdamse industrie werken samen met diverse partners aan het verbeteren van de energie-efficiency in de haven.

Natuurlijk drukt dat de kosten, maar doet meer: het draagt bij aan bewuster en verstandiger gebruik van schaarse middelen, van geoptimaliseerde bedrijfsprocessen tot hergebruik van restproducten als warmte en stoom. Met andere woorden: de Rotterdamse industrie wordt steeds meer een voorbeeld van circulaire economie en procesoptimalisatie.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Deltalinqs Energy Forum.