Koploper circulaire economie

Grondstoffen worden schaarser en kostbaarder. Binnen Rotterdam is steeds meer aandacht voor de circulaire economie. Dat houdt in dat je hoogwaardige grondstoffen uit afval en reststromen terugwint en opnieuw gebruikt.

Binnen de biobased economie bestaan grote mogelijkheden om de reststromen van de één, de grondstoffen voor de ander te laten zijn. Een andere visie op grondstoffen, afval en reststromen is nodig voor de verdere ontwikkeling tot een schone, groene en gezonde wereldhavenstad.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.