LNG in de industrie

De inzet van LNG als transportbrandstof heeft positieve effecten op milieu en gezondheid, doordat bij verbranding fors minder fijnstof en andere emissies vrijkomen. Inzet van LNG is daarnaast stiller. Het versterkt bovendien de goede economische positie van Nederland op het gebied van gas en maakt ons minder afhankelijk van olie.

In en rond Rotterdam lopen diverse initiatieven om LNG in te zetten als transportbrandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van het Deltalinqs Energy Forum.