Sterkere concurrentie door energiebesparing

Energie besparen door minder energie weg te gooien. Hiermee kan Rotterdam ook de concurrentiepositie verbeteren. De warmte die in de Rotterdamse haven vrij komt, wordt niet meer weggegooid. Door de aanleg van warmte- en stoomnetten wordt de warmte naar de stad en regio gebracht, maar ook naar bedrijven in het Havengebied zelf.

Door het gebruik van de warmte neemt de warmtelozing af, daalt de stikstofdepostitie in natuurgebieden en kan de haven blijven groeien. De energie-infrastructuur is dus niet alleen duurzaam, maar verbetert ook het vestigingsklimaat van bedrijven.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.