English

Nieuws > Agenda > Werkbezoek pilot Botlek

 

Werkbezoek pilot Botlek

De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond verkennen in een pilot de mogelijkheid om het grondwaterbeheer in de Botlek samen met de daar gevestigde bedrijven gebiedsgericht aan te pakken. De schaalvergroting zorgt voor kostenvoordeel en efficiencywinst. Op donderdag 5 april vindt in aanwezigheid van wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) een excursie naar de Brielse Maasdijk plaats. 


Terug naar overzicht

Partners Rotterdam Climate Initiative