De energietransitie: huidige ontwikkelingen

In 2050 moeten alle Rotterdamse wijken vrij zijn van aardgas. Om dit te realiseren, is een jarenlang traject nodig. Wat zijn de stappen die de gemeente nu al neemt?

In Rotterdam moeten vanaf nu zo'n achtduizend woningen per jaar van het gas af. De gemeente wil namelijk werken aan een schonere lucht, meer werkgelegenheid en comfortabel wonen. Om dit alles te realiseren, moet veel werk verzet worden.

Wijken en infrastructuren in kaart brengen

De gemeente brengt eerst alle wijken en infrastructuren in kaart. Aan de hand van geplande ontwikkelingen en werkzaamheden geeft ze vervolgens richting aan welke wijk wanneer wordt behandeld. Gedurende het hele traject blijft de gemeente in contact met de betrokken bewoners. Om ze in te lichten, maar ook om erachter te komen wat eventueel nog meer speelt in een wijk, zodat dit direct opgepakt kan worden.

Regelgeving aanpassen

Om de energietransitie door te kunnen zetten, is het ook nodig om regelgeving te veranderen. Momenteel bestaat er namelijk nog geen wettelijke basis om gasvoorzieningen uit de wijken te halen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de aansluitplicht op gas moet veranderen in recht op warmte. Vanuit die gedachte vervult de gemeente ook een rol als lobbyist richting het Rijk. Lokaal kan ze ophalen welke condities nodig zijn om de energietransitie te kunnen vertalen naar concrete projecten.

Steun van het Rijk

Tot slot is ook financiële steun van het Rijk onmisbaar. Het gros van de maatregelen verdient zichzelf (snel) terug, maar feit blijft dat eerst flinke investeringen nodig zijn. Afzien van de maatregelen is geen optie. Niet alleen vanwege de klimaatdoelstellingen; ook om alle inwoners energiezekerheid te kunnen blijven bieden. Hoewel de situatie nu nog niet zo urgent lijkt, wordt gas steeds duurder en staat de herkomst van gas al een tijdje onder druk. De gemeente wil daarom nu al werken aan zekerheid voor de toekomst.

Nieuws

terug naar het overzicht