Havenbedrijf Rotterdam presenteert duurzame toekomstvisie

Het Duitse Wuppertal Institut heeft onderzocht langs welke transitiepaden de Rotterdamse industrie haar CO2-uitstoot sterk kan reduceren. Uit het onderzoek blijkt dat CO2-reductie van 98 procent mogelijk is, zonder daarbij tekort te doen aan de behoefte aan producten vanuit de samenleving. Het Havenbedrijf Rotterdam bracht op basis hiervan zijn duurzame toekomstvisie naar buiten op een conferentie.

In 2050 moeten Europa, Nederland en Rotterdam nagenoeg klimaatneutraal zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Voor de Rotterdamse haven is het een flinke uitdaging om hieraan te voldoen; kolen en aardolie bepalen meer dan de helft van het havenwerk. Om te weten te komen welke CO2-reductie haalbaar is en welke technieken daarvoor nodig zijn, gaf Havenbedrijf Rotterdam opdracht tot onderzoek aan het Wuppertal Institut. Dit is een Duits instituut voor klimaat, milieu en energie. Op 23 maart heeft het Havenbedrijf de resultaten bekendgemaakt, op een conferentie voor vertegenwoordigers van havenbedrijven, adviesbureaus en overheid.

Vier transitiepaden

Het Wuppertal Institut heeft onderzocht welke mogelijkheden bestaan om de Rotterdamse industrie in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Het onderzoeksrapport laat zien dat bedrijven in de komende decennia op andere technologieën moeten overstappen. Er zijn vier mogelijke transitiepaden geschetst. Die laten zien welke maatregelen de industrie kan nemen en wat daarvan de effecten zullen zijn.

 1. Business-as-Usual
  Er zullen geen grote trendbreuken plaatsvinden. De efficiency van de industrie verbetert door de toepassing van de beste technologie. Dit zorgt voor minder uitstoot. Als gevolg van een lagere vraag naar grondstoffen zal daarnaast de productie afnemen.
  Verwachte daling CO2-uitstoot in 2050: 30 procent
 1. Technological Progress
  De industrie zet vooral in op grootschalige afvang en opslag van CO2.
  Verwachte daling CO2-uitstoot in 2050: 75 procent.
 1. Biomass and CCS
  Dit transitiepad leunt sterk op de toepassing van infrastructuur en opslag voor CO2 (CCS), gecombineerd met biomassa als grondstof voor chemie.
  Verwachte daling CO2-uitstoot in 2050: 98 procent.

 2. Closed Carbon Cycle
  Binnen dit pad ligt de focus op het sluiten van kringlopen. Fossiele brandstoffen worden nog gebruikt, maar deze worden bijna volledig gerecycled.
  Verwachte daling CO2-uitstoot in 2050: 98 procent.

Bekijk hier de infographic van Havenbedrijf Rotterdam, waarin de transitiepaden in beeld gebracht zijn.

Combinatie van maatregelen

Nu de mogelijke maatregelen bekend zijn, is het volgens Havenbedrijf Rotterdam heel belangrijk dat (haven)bedrijven en overheden goed samenwerken bij de uitwerking hiervan. Samen moeten de partijen zoeken naar optimale combinaties van maatregelen - er is immers niet één pad zaligmakend volgens het Havenbedrijf. Er lopen al projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen, zoals omzetting van plastic afval in chemicaliën en waterstofproductie door elektrolyse. Daarnaast zijn diverse partijen al lange tijd bezig met de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur voor warmte. Op de conferentie van 23 maart is hieraan een sterke impuls gegeven.

Warmtealliantie Zuid-Holland

Tijdens de conferentie ondertekenden Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam een intentieverklaring onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland. De ambitie: bestaande en nieuwe warmtetransportleidingen bundelen in een hoofdstructuur in Zuid-Holland. Zo werken de partijen toe naar een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer. Hieraan kan elke warmte-aanbieder leveren. De warmte zal terechtkomen bij particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie. Een eerste inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare warmte uit de haven van Rotterdam jaarlijks 500.000 huishoudens van warmte kunnen worden voorzien. Hierdoor neemt het gebruik van fossiele brandstof af, wat leidt tot CO2-reductie.

Meer informatie over de toekomstvisie van het Havenbedrijf vindt u hier. Via deze link kunt u ook het volledige rapport van het Wuppertal Institut downloaden.

Nieuws

terug naar het overzicht