Rotterdam gaat verder met duurzame inkoop tropisch hout

De gemeente Rotterdam is onlangs lid geworden van de STTC: de European Sustainable Tropical Timber Coalition. Hiermee hoopt Rotterdam zich nog verder te ontwikkelen op het gebied van duurzame inkoop.

Rotterdam gaat verder met duurzame inkoop tropisch hout

Het stadsbestuur van Rotterdam had altijd al een vaste strategie om eigen hout in te kopen en dat het vervolgens aan de aannemers die binnen de gemeente werken te leveren. Dit inkoopbeleid volgt het Woodland Procurement Assessment System (TPAS) van de Nederlandse overheid.

Duurzamer bosbeheer

De STTC houdt zich bezig met de duurzame omgang met tropische houtsoorten. Tijdens de laatste STTC-conferentie - die plaatsvond in onze stad - heeft de gemeente zich aangesloten bij deze coalitie. Doel van het lidmaatschap is om de inkoopsystemen nog verder te onderzoeken en verbeteren én om de toepassing van duurzaam tropisch hout, inclusief minder bekende houtsoorten, te helpen ontwikkelen. Op deze manier wil Rotterdam zijn klimaatbeleid voortzetten en zorgen voor duurzamer bosbeheer in leverancierslanden.

In 2018 zal Probos, het instituut voor duurzame bos- en bosbouwproducten monitoren of Rotterdam de doelstelling haalt om 100% van zijn hout uit duurzaam beheerd bos te halen. Onderdeel hiervan is de controle van een aantal werkzaamheden in de stad waarbij gebruik wordt gemaakt van tropisch hout. Doel is om te zien of de vereisten voor duurzaam geproduceerd materiaal correct zijn opgenomen in de contracten en of dit vervolgens ook in de praktijk wordt gebracht.

Workshop

De rapporten met de beoordeling van Probos zullen een aandachtspunt zijn in een workshop voor projectmanagers en experts van de gemeentelijke bouwafdeling van Rotterdam. Mogelijk sluiten daarbij collega's van aangrenzende steden aan. Tijdens dit evenement wordt ook onderzocht hoe de toepassing van hout binnen de stad kan worden ontwikkeld en waar minder bekende houtsoorten kunnen worden gebruikt.

Probos presenteert tijdens de workshop de essentiële relatie tussen het gebruik van duurzaam gewonnen tropisch hout en het ondersteunen en stimuleren van duurzaam bosbeheer. Daarnaast deelt een expert op het gebied van levenscyclusanalyse (LCA) de resultaten van recente, door STTC ondersteunde onderzoeken waarin de LCA-prestaties van duurzaam tropisch hout in onder meer de toepassing bij voetgangers- en fietsbruggen worden geëvalueerd.

Tijdens de workshop worden alle kansen en uitdagingen voor tropisch hout besproken. De resultaten worden vervolgens gebruikt bij het opstellen van het actieplan van Rotterdam voor de verdere ontwikkeling van houtwinning en -gebruik.

Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

In een reactie op de taak die voor ons ligt, zei Rotterdamse specialist voor duurzame inkoop Léon Dijk: "Het verstandig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is de kern van duurzaam inkopen. Dit houdt in dat je goed nadenkt over wat je koopt en rekening houdt met de sociale en economische gevolgen van elke aankoopbeslissing. Samen met onze leveranciers kan Rotterdam een transitie maken naar duurzame consumptie en productie. Niet alleen binnen onze stad, maar over de hele wereld. "

Nieuws

terug naar het overzicht