Organisatie van het Rotterdam Climate Initiative

De organisatie en strategie van het RCI worden beheerd door de vier partnerpartijen samen, ondersteund door een adviesraad met uiteenlopende externe experts.

Elke partner levert een lid van het managementteam, voor de dagelijkse zaken. De board wordt voorgezeten door burgemeester Aboutaleb en bepaalt de strategische koers van het netwerk.

Van Unilever tot WNF, van ministeries tot de Wageningen Universiteit: in de council hebben deskundigen zitting vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden en NGO's. Onder voorzitterschap van Jeroen van der Veer adviseren zij de board over alle mogelijke onderwerpen.