Resultaten en monitors

Waar mogelijk worden vorderingen en ontwikkelingen in kaart gebracht in praktische uitgaven. Het zorgt dat resultaten kunnen worden gedeeld en nieuwe inzichten voor iedereen beschikbaar zijn.

Resultaten uit eerdere jaren

Resultaten van het Rotterdam Climate Initiative uit eerdere jaren zijn terug te vinden in diverse jaarverslagen: