Drijvend planten Heijplaat

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder van de Nieuwe Maas verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze richtlijn voldoet het waterlichaam de Nieuwe Maas niet op het gebied van marcrofauna en vishabitat. Het project 'Drijvend Groen' probeert middels het eisenpakket van alle belanghebbende te voldoen aan alle voorwaarden waardoor een systeem gecreëerd wordt dat Rijkswaterstaat kan helpen bij het behalen van de doelstellingen van de KRW.

Urban Green heeft in opdracht van Rijkwaterstaat twee prototypes ontwikkelt die inzicht moeten geven in hoe drijvende vegetatie kan bijdragen in het verbeteren van de waterkwaliteit. Het eerste model is vervaardigd uit hout en het tweede model is volledig van kunststof. De prototypes zijn geslaagd en hebben goed inzicht gegeven in hoe dit systeem schaalbaar gemaakt kan worden. Rijkswaterstaat heeft een lengte van 2,5 km strekkende oever nodig voor het vergroenen van de Nieuwe Maas.

Meer informatie: http://urban-green.nl/projecten/drijvend-groen/