Leidingen over Noord

Leiding over Noord is de naam van het warmtenet dat Eneco aanlegt tussen de afval- en energiecentrale van AVR te Rozenburg en Rotterdam. Via dit 16,8 kilometer lange tracé transporteert Eneco restwarmte vanuit de industrie, via Vlaardingen en Schiedam, naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.

Leidingen over Noord zal duurzame warmte leveren voor 95.000 woningen en reduceert C02 met 60 procent.

Meer informatie: http://projecten.eneco.nl/leiding-over-noord/