Cirkelstad: minder afval, minder uitval

Sloopafval op de bouwplaats ter plekke omvormen tot nieuw bouwmateriaal; het is al lang geen toekomstmuziek meer. Het Rotterdamse Sloopbedrijf Oranje BV zoekt al vanaf 2000 naar nieuwe bestemmingen voor het materiaal dat overblijft na hun sloopprojecten.

In 2007 experimenteerde dit bedrijf in de Rotterdam wijk Heijplaat met het produceren van kalkzandstenen die volledig waren gemaakt uit het granulaat van bouwmuren. Toen dit rendabel bleek te zijn, volgden succesvolle proeven met het hergebruik van dakbedekking, isolatiemateriaal, PVC en zelfs beton.

Hoewel het dus goed mogelijk is om sloopmateriaal van de bouwplaats opnieuw te gebruiken, gebeurt dit nog lang niet overal. Onder het motto 'steden zonder afval én zonder uitval' faciliteert platform Cirkelstad publieke en private koplopers zoals Oranje BV die werk maken van een circulaire economie. Deze koplopers werken samen om overgebleven materiaal uit sloop- en renovatieprojecten terug te brengen in de kringloop, wat zorgt voor minder afval. Dit doen ze bovendien samen met inwoners uit de wijken zelf, die soms een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, wat zorgt voor minder uitval. Cirkelstad maakt zich er sterk voor deze principes steeds verder te laten doordringen in de markt. Dankzij vergaande politieke steun, welwillende ondernemers en genoeg bouwprojecten, is Rotterdam de ideale regio om hierin voorop te lopen.