Nieuwe Waterweg

Ontwikkeling van in ieder geval zeven windturbines op de dijk van de Nieuwe Waterweg (het Scheur). De ontwikkeling van deze windturbines is inmiddels vergevorderd. Na realisatie leveren de molens voor meer dan 33 duizend huishoudens duurzame stroom. Dit is ruim voldoende voor alle huishoudens in Hoek van Holland en Maassluis.

Daarnaast profiteert de omgeving mee: 800 duizend euro landt in een gebiedsfonds en de initiatiefnemers hebben in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor obligatieleningen. Deze obligaties leveren 5 procent rendement op voor direct omwonenden.

Dit windpark wordt naar verwachting in eind 2017 gerealiseerd. Het betreft in ieder geval zeven windturbines langs de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tussen Hoek van Holland en Maassluis. Over de achtste meest oostelijke windmolen beraadt de initiatiefnemer zich op welke wijze deze kan worden gerealiseerd. Na realisatie zullen deze windmolens voor meer dan 33.000 huishoudens groene stroom opleveren.