De Nieuwe Warmteweg

Het havengebied van Rotterdam kent veel industrie. Deze industrie kan de stad Rotterdam helpen verduurzamen. Daartoe heeft het Warmtebedrijf de Nieuwe Warmteweg aangelegd: een transportleiding waar water van zo'n 120 graden restwarmte van de vuilverbranding in Rozenburg vervoert naar het stedelijke warmtenet.

Op die manier verwarmt het havengebied een equivalent van zo'n 50.000 huishoudens op duurzame wijze. De Nieuwe Warmteweg helpt zo ook in de reductie van CO2-emissie en de uitstoot van NOx. Op de noordelijke oever is ook de Leiding over Noord aangelegd.