Elektrisch rijden voor een duurzame toekomst

Elektrisch voertuigen zijn schoon, stil en zuinig. Door elektrisch vervoer te stimuleren verbetert de luchtkwaliteit in en om Rotterdam, vermindert de CO2 uitstoot en de geluidshinder en blijft Rotterdam bereikbaar. Dat is goed voor de leefbaarheid in de stad en de gezondheid van mensen.

Een elektrische auto levert niet alleen een bijdrage aan een schoner milieu, maar als eigenaar profiteert u ook van fiscale voordelen en lage energiekosten. Ook de gemeente Rotterdam rijdt steeds meer elektrisch.

Ondersteuning en versnelling door programma Rotterdam Elektrisch

Met het programma Rotterdam Elektrisch schept de gemeente Rotterdam de juiste voorwaarden om de marktontwikkeling van elektrisch rijden zo goed mogelijk te ondersteunen en te versnellen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende elektrische oplaadpunten in een dekkend netwerk voor Rotterdam. Ook bieden we de eigenaren van een elektrische auto een aantrekkelijke regeling voor een elektrisch oplaadpunt aan. Daarnaast wordt via het project Innovatieve projecten en wagenparken actief ingezet innovaties te stimuleren en de samenwerking met diverse andere overheden, gebruikers en het bedrijfsleven aan te gaan. Hiermee wordt elektrisch vervoer ook als economische kans zoveel mogelijk benut. Tot slot neemt Rotterdam actief deel aan diverse projecten, overleggen en samenwerkingsverbanden op nationaal én Europees niveau.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/elektrischrijden. Of download het testrapport 'Rotterdam test elektrisch rijden' (pdf).