Energiebesparen in de buurt

Honderden euro's zijn per jaar te verdienen op de energierekening van een eigen woning. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Met die gedachte zijn in meerdere Rotterdamse wijken initiatieven om met elkaar voordeel te behalen.

Zo heeft de bewonersvereniging De Bazelbuurt het initiatief genomen om naar goede energiesparende oplossingen voor hun huizen te kijken. Hiervoor werken zij samen met de gemeente Rotterdam en de WoonWijzerWinkel. Zij hebben de buurtvereniging ondersteund met advies, warmtefoto' en energiescans met als resultaat passende oplossingen en scherpe aanbiedingen voor energiebesparende maatregelen voor de woningen. Een ander voorbeeld is de Molièrebuurt. Hier is vanuit de woningverbetering gekeken naar duurzame energiebesparende oplossingen. Bewonersgroepen die ook advies voor energiezuinige oplossingen voor hun woning willen kunnen mailen naar de gemeente Rotterdam, duurzaam@rotterdam.nl.