Getijdenpark

In de Rotterdamse regio worden de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden aangelegd. Door meer groen en natuur op, in en direct aan een rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Op dit moment zijn we bezig aan de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas.

Het ontwikkelen van een park in een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland en daarom een mooi voorbeeld van innovatie en inspiratie. Meer groen en natuur op, in en direct langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg versterkt de recreatieve mogelijkheden in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier: zalm en steur zwemmen van en naar zee, dankzij nieuwe rustplekken en schoner water. Bovendien zorgt een langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water waardoor een getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio. Daarom is het programma opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond - Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma). Op dit moment is bijna 10 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de diverse plannen en projecten.

De getijdenparkprojecten zijn te verdelen in drie categorieën:

Partners

Het programma 'De rivier als getijdenpark' is een samenwerking van tien partners. Deze partners werken met kennis en/of financiering mee aan de realisering van het programma. Om dit te formaliseren is op 16 maart een intentieovereenkomst getekend door het Wereld Natuur Fonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Ridderkerk en Rotterdam. Bekijk de video van de starthandeling.

De getijdenparken worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie.

Rotterdamse 'Wildernis onder water' op EO/NPO2

Op 6 januari 2017 start de 6-delige serie 'Wildernis onder water' op NPO2. Iedere week worden we verrast met prachtige beelden van wat er allemaal onder water leeft. In de aflevering van vrijdagavond 20 januari is de onderwaterwereld van de Nieuwe Maas in Rotterdam te zien. Voor deze aflevering is gefilmd bij het getijdenpark Klein Profijt: één van de getijdenparkenin de Rotterdamse regio. Lees meer.