Grootste groene gevel van Europa

De groene gevel van 5.000 m2 geveloppervlak van de parkeergarage Westblaak is voorzien van klimopbeplanting. Het effect van deze gevelbegroeiing op de omgeving is, als het gaat om fijnstoffiltering, gelijk aan het plaatsen van 200 volwassen bomen in de stad.

De groene gevel biedt ook tal van andere voordelen. Zo vangt het groene gevelsysteem de CO2-uitstoot op van de in de garage parkerende auto's. Ook verbetert het systeem de ecologie en biodiversiteit in het centrum en vermindert het de opwarming van de binnenstad door de reductie van stralingswarmte. Het groene gevelsysteem speelt bovendien een belangrijke rol als het gaat om het ontlasten van het riool; al het regenwater dat op het dak van de parkeergarage valt, wordt opgevangen en dient als voeding voor de planten.