Instrument Climategame

Eind 2012 is de Climategame opgeleverd. Met deze game - een initaitief van Rotterdam Climate Proof, het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en het Watergovernance Centre - kunnen voorstellen worden gedaan die het dilemma van klimaatadaptief bouwen/herstructureren en een waterveilige omgeving, zowel binnendijks als buitendijks, duidelijk tot uitdrukking brengen.

Er kan naar hartenlust worden geëxperimenteerd in een realistische visualisatie van de wijk Rotterdam Feijenoord. Spelenderwijs verkrijgen de spelers ook inzicht in meerlaagseveiligheid. Bovendien kunnen maatregelen tegen elkaar worden afgewogen. Binnen de game spelen ook het beschikbare budget en eventuele subsidiemogelijkheden een rol.