Kleinpolder’water’plein, de waterbuffer van Overschie

Het Kleinpolderplein heeft een ware metamorfose ondergaan. Jarenlang lag het middenterrein er levenloos bij. Het zwerfvuil hoopte zich er op en tussen de schots en scheef liggende grijze stenen groeide het onkruid. Sinds september 2011 is het Kleinpolderplein veranderd in mooie groene entree voor Overschie en Rotterdam, met waterpartijen als buffer voor overvloedig regenwater.

Wateroverlast komt steeds vaker voor. Ook in Overschie. Omwonenden en het verkeer op de ring van het Kleinpolderplein hebben het de laatste jaren regelmatig zelf kunnen zien: na een hevige regenbui kon het water niet weg en liepen de straten onder. Een waterplein onder het verkeersknooppunt is nu de oplossing van de wateroverlast.

Verharde ruimte

In Rotterdam is veel 'verharde ruimte' zoals trottoirs, wegen, bebouwing. Het regenwater kan daardoor bij hevige buien niet snel genoeg worden afgevoerd. Er ontstaat steeds vaker wateroverlast. Het project Aquarel Kleinpolderplein is de oplossing voor de wateroverlast in een groot deel van Overschie.

Ondergrondse buffer

Onder de A13 is een bassin voor overvloedig regenwater gegraven. Dit zogenaamde waterplein dient als buffer voor water tijdens hevige neerslag. In de binnenring van het Kleinpolderplein is een waterpartij met waterplanten en riet aan de randen aangelegd. Deze waterpartij heeft zijn overstort via een ondergronds duiker op het waterplein. Voor de afvoer wordt het water geleidelijk afgegeven aan de omgeving en het grondwater. Ook een incidenteel optredend watertekort in Overschie wordt met de 'buffer' opgelost.

Waterkwaliteit

Ook de kwaliteit van het water in de Overschiese singels blijft vitaal dankzij nieuwe doorgaande waterstructuren. Naast de aansluiting op het watercircuit van Overschie komen er ook nog nieuwe waterverbindingen naar de Delfhavense Schie en de Van Noortwijcksingel. Deze verbinding, evenwijdig aan de A20, draagt ook weer bij aan het bestrijden van de wateroverlast in Overschie.

Om de werking van het waterbergingsysteem voor iedereen duidelijk te maken heeft de deelgemeente Overschie bovenstaand animatiefilmpje gemaakt.