Multifunctionele dijk

In Rotterdam is de multifunctionele trapdijk ontwikkeld: een dijk die in opgehoogde vorm zijn functie behoudt, maar voor meer doeleinden is te gebruiken dan als dijk alleen. In Rotterdam-Zuid komt de eerste trapdijk, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling die de Afrikaanderwijk met de Kop van Zuid verbindt.

De trapdijk is nauwelijks te herkennen als een traditionele dijk. Dat komt doordat aan weerszijden van het verhoogde dijklichaam brede 'traptreden' zijn aangebracht. Deze treden zijn te benutten om er wegen op aan te leggen, ze van groen te voorzien of er zelfs gebouwen neer te zetten, zonder dat de dijk zijn oorspronkelijke functie van waterkering verliest.

Kijk voor meer informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Trapdijk