Ondergrondse waterberging Kruisplein

Het Kruisplein wordt een open verbinding tussen het vernieuwde Rotterdam Centraal en de Westersingel. Onder de grond is een parkeergarage opgenomen met een extra functie: 2.400 m3 waterberging voor water van de Westersingel.

Deze waterberging zit opgesloten in het plafond van de parkeergarage en is van buitenaf niet zichtbaar. Toch levert de berging een wezenlijke bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast in de stad. In het dichtbebouwde centrum van Rotterdam is het nauwelijks mogelijk nieuwe ruimte te creëren in de singels zelf. Slim ruimte creëren in een constructie is dan een goede oplossing. Door toepassing van watershells is dit ook technisch mogelijk.

2,4 miljoen liter water

Bij hevige regenval kan de Westersingel overstromen. De waterberging geeft daarvoor ruimte op een gecontroleerde manier. Deze ruimte komt overeen met zo'n 500 meter extra singels van tien meter breed, en voorkomt dat 2,4 miljoen liter water voor overlast zorgt in de omringende wijken.

Droge voeten

De waterberging werd in de zomer van 2013 gerealiseerd en draagt bij aan droge voeten in de stad, samen met de waterberging Museumparkgarage, het beeldenterras en de waterpleinen Bellamyplein en Benthemplein.