Ondergrondse Waterberging Museumpark

Met de realisatie van de ondergrondse waterberging neemt de bergingscapaciteit in het Rotterdamse centrum spectaculair toe. Met een omvang van 10.000 m3 is deze berging in ons land de grootste ondergrondse waterberging in zijn soort. Een dergelijke capaciteit zou op de traditionele manier twee kilometer aan singels (van tien meter breed) hebben gevergd: een onmogelijke opgave in het stadscentrum.

In het centrum van Rotterdam ontstaat bij hevige regenval met enige regelmaat wateroverlast bij woningen, bedrijven en in de infrastructuur. Deze wateroverlast is het gevolg van een groot tekort aan oppervlaktewaterberging ter plaatse.

De traditionele oplossing - het aanleggen van extra singels - gaat in dichtstedelijke gebieden zoals het centrum van Rotterdam altijd ten koste van andere, reeds bestaande functies. Oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast moeten daarom worden gezocht in het meervoudig gebruik van de beschikbare ruimte.

Tijdens hevige regenval worden de singels vervuild door het overstorten van het bestaande gemengde rioolstelsel. Door de ondergrondse waterberging als verlengde van het rioolstelsel uit te voeren, krijgt het bassin een gecombineerde functie: voorkomen van wateroverlast én verbeteren van de waterkwaliteit.

Uniek is de aanwezigheid van een panoramaruimte die de bezoekers - door een wand van gewapend glas - een kijkje gunt op het proces van vollopen, legen en spoelen van het bassin. Bij een volledig gevuld bassin kijkt men in de ruimte tegen het opgevangen vuile water aan. Het aan het oog onttrokken ondergrondse proces van waterberging wordt hiermee zichtbaar gemaakt.