Onderzoek klimaatadaptatie

Met toonaangevend onderzoek op het gebied van theoretische en toegepaste deltatechnologie schept Rotterdam de basis voor baanbrekende innovaties en internationale samenwerking.

Rotterdam is binnen het landelijk onderzoeksprogramma 'Kennis voor Klimaat' benoemd als hotspot. Kennis voor Klimaat is een ambitieus onderzoekprogramma dat, via samenwerking tussen de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en wetenschappers, toegepaste kennis wil ontwikkelen om tijdig beslissingen voor de lange termijn af te stemmen op de gevolgen van klimaatverandering.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, KNMI en TNO/Deltares hebben voor dit programma de krachten verenigd om samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) de toegepaste kennis te genereren die nodig is om investeringen in ruimte, infrastructuur en instituties te beoordelen op klimaatbestendigheid en, waar nodig, aan te passen.

Inmiddels zijn al diverse Rotterdamse onderzoeken afgerond:

 • Onderzoek: Waterveiligheid in buitendijks gebied
  Lees meer.
 • Onderzoek: Afsluitbaar Open Rijnmond
  Lees meer of bekijk het filmpje.
 • Onderzoek: Regionale klimaatscenario's
  Lees meer. Kijk ook op de projectpagina.
 • Onderzoek: Hittestress in Rotterdam
  Lees meer. Bekijk ook het RTV Rijnmond journaal 27 juni 2011.
 • Onderzoek: Impact op klimaatverandering op stedelijke watersystemen en benodigde adaptatiestrategieën
  Lees meer.
 • Onderzoek: Veilige ingepaste waterkeringen
  Lees meer.
 • Onderzoek: Risicoperceptie, probleemeigenaarschap en adaptatie van bewoners en bedrijven
  Lees meer.
 • Onderzoek: De effecten van klimaatverandering op de binnenvaart via de Rotterdamse regio
  Lees meer.
 • Onderzoek: Adaptief bouwen in het buitendijks gebied
  Lees meer.
 • Onderzoek: Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks gebied in de Regio Rotterdam
  Lees meer.
 • Onderzoek: Governance van Lokale Adaptatiestrategieën, de casus Feijenoord
  Lees meer.

Nationale en internationale samenwerking

Kennisontwikkeling gebeurt ook via kennisuitwisseling. Om die reden heeft Rotterdam het internationale kennisnetwerk 'Connecting Delta Cities' opgericht.

Daarnaast werkt Rotterdam intensief samen met de Hogeschool Rotterdam (Watermanagement) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daar waar de Rotterdamse opleidingen zich vooral richten op toegepaste kennis, is de cluster met de Universiteit van Delft vooral gericht op theoretische kennis. Zeeland is daarbij de proeftuin voor bouwen met natuur. Zo ontstaat een krachtige regio waarin kennisontwikkeling en -toepassing van water- en deltatechnologie bijeen komt en via de Clean Tech Delta kan worden vermarkt.