Retourette: samen afval gescheiden aanbieden

Afval? Bij Retourette hebben ze het liever over grondstoffen. Deze onderneming heeft al 20 jaar ervaring met het gescheiden inzamelen van schoon afval. In 2015 startte Retourette een pilotproject met de opening van de eerste winkel 'nieuwe stijl' aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Hier kunnen Rotterdammers al hun kleine, herbruikbare afvalmaterialen inleveren, zoals lampen, plastic, papier en frituurvet.

Inmiddels bezoeken dagelijks zo'n 200 mensen dit inzamelingspunt, waarbij ze gemiddeld bijna twee kilo aan materiaal per bezoek achterlaten. Daarnaast haalt Retourette herbruikbaar afval op bij zo'n 60 winkeliers, met behulp van een elektrisch inzamelvoertuig. Met dit nieuwe concept voor afvalinzameling stijgt de hoeveelheid gescheiden ingezamelde materialen van huishoudens en winkels aanzienlijk. Daardoor hoeven vuilniswagens minder vaak te rijden, wat de uitstoot van fijnstof fors terugbrengt.

Ook vormt de winkel een sociale ontmoetingsplaats voor bewoners. Door het goede voorbeeld te geven motiveren zij elkaar om meer afval gescheiden aan te bieden. Bovendien biedt Retourette in de winkel arbeidsplaatsen aan mensen die in reguliere arbeid minder goed tot hun recht komen.

Hoewel de winkel goed loopt, denkt Retourette dat er nog ruimte is voor een verdubbeling van de afvalstroom. Het streven is dat de deelnemers uit het doelgebied uiteindelijk gemiddeld 45% van al hun herbruikbare afval inleveren. Wanneer de pilot slaagt hoopt Retourette meer winkels te openen in grote steden in Nederland.