Simulatie via 3Di

Een onverwachte dijkdoorbraak, extreme regenval: we kunnen onze maatregelen ertegen nemen, maar het blijft moeilijk voor te stellen wat de gevolgen van zulke rampspoed zijn. Daarin is sinds kort verandering gekomen. Door een ingrijpend snellere rekenmethode is met het simulatieprogramma 3Di niet alleen te berekenen, maar ook zichtbaar te maken wat de gevolgen van overstromingen en extreme stortbuien zijn. Het revolutionaire systeem is voor iedereen die met waterbeheer te maken heeft toegankelijk.

In Rotterdam

Op dit moment wordt de hele stad Rotterdam in 3Di gemodelleerd zodat duidelijk is waar de grootste knelpunten zitten in het watersysteem en de buitenruimte, ook bij toekomstige extreme buien. Tevens kan bekeken worden welke (innovatieve) maatregelen het meest effectief zullen zijn, op wijk-, straat en zelfs gebouwniveau. Samen met een instrument als bijvoorbeeld de Rotterdamse Regenradar kan de gemeente pro-actief sturen op het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en het beperken van schade bij overstromingen.

Kijk voor meer informatie op www.3di.nu/waterbeheerders-over-3di