Schonere transport en logistiek

De gemeente streeft naar minder luchtvervuiling, geluidsoverlast en CO2-uitstoot door transport over weg en water. Dat gaat samen met een sterkere positie van haven en bedrijfsleven.

Onder aanvoering van Deltalinqs werken de partners aan de verdere ontwikkeling van een LNG-infrastructuur en een waterstof-infrastructuur en schone mobiliteit. De Rotterdamse haven speelt hierin een belangrijke rol. De belangrijkste activiteiten in de haven zijn:

  • Zorgen dat motoren van binnenvaartschepen worden omgebouwd zodat zij op LNG kunnen varen.
  • Voor waterstof komen er minimaal twee pilotprojecten voor materieel op haventerminals.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.