Kansen voor clean tech

Schone technologieën zijn een belangrijke driver voor vernieuwing en daarmee voor de transitie naar een duurzame economie. De stedelijke en de maritieme economie worden zo meer met elkaar verbonden. Daarom zet RCI vanuit het programma Duurzaam in op energiebesparing en schonere technologieën.

De markt van nieuwe, schone technologieën heeft al jaren wereldwijd een gemiddelde groei van 10 procent per jaar. 'Clean Tech' is in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden een steeds sterker economisch cluster aan het worden en dat wil het RCI verder bevorderen.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam.