Stadslandbouw

Stadslandbouw kent in Rotterdam vele gezichten: buurtmoestuinen op braakliggende terreinen en in groenzones, de grootste stadsboerderij van Nederland in een havengebied (Uit je Eigen Stad), een kwekerij van paddenstoelen in een oud zwembad, een groentetuin bovenop een kantorenblok (Dakakkers) of een populaire boerenmarkt met producten uit de regio.

Zo komen er in Rotterdam steeds meer ondernemingen bij die bijzondere lokale producten leveren en ontstaat een nieuwe, duurzame maakindustrie. De diversiteit aan activiteiten die in het teken staan van stedelijke en regionale voedselproductie, handel en verwerking, groeit nog steeds.

Stadslandbouw maakt de stad groener en aantrekkelijker voor de Rotterdammer, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en is goed voor het imago van de stad. Een sterke regionale landbouw draagt bij aan het beheer en behouden van akkers en veenweiden om de stad; bijzondere gebieden waar het fijn is om te fietsen en te wandelen.

De rol van de gemeente Rotterdam ligt vooral bij het faciliteren van initiatieven van bewoners en ondernemers. Dat doet de gemeente door ruimte te bieden in de stad, partijen bij elkaar te brengen, het initiatief te nemen voor onderzoek (of deel te nemen aan onderzoeken van andere partijen) en een netwerk op te bouwen.

Food Council

Belangrijk onderdeel van dat netwerk is de regionale Food Council. Hierin komen zeer uiteenlopende partijen bij elkaar: onderzoekers, kleine en grote ondernemers uit de stad, de agrarische sector, gemeentelijke overheden, onderwijs etc. Tijdens bijeenkomsten van de Food Council worden ideeën uitgewisseld, partijen aan elkaar gekoppeld en adviezen geformuleerd voor het gemeentelijke bestuur. Ook kunnen kleine ondernemers pitches houden waarmee ze zich presenteren. De Food Council heeft als belangrijkste aandachtspunten: regionale voedselketens, onderwijs/gezondheid en circulaire economie.


De Food Council legt ook een link met het economische programma van de gemeente Rotterdam. Binnen dit programma heeft de sector Food een prominente plaats. Rotterdam en de regio, met o.a. de glastuinbouw in het Westland en de grootste haven van Europa, huisvesten grote spelers op het gebied van productie, verwerking, handel en distributie van voedsel. Stadslandbouw heeft daarin nog een vrij bescheiden economische betekenis. Maar door het innovatieve en duurzame karakter draagt stadslandbouw wel al bij aan het ontwikkelen van een 'Next Economy' in Rotterdam.