Stedennetwerk Connecting Delta Cities

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden, waarvan het merendeel in deltasteden. Deltasteden en bijbehorende havens behoren tot de meest kwetsbare gebieden bij klimaatverandering: de economische waarde van het stedelijk gebied is hoog en de kans op slachtoffers bij wateroverlast of overstromingen groot.

Dit was voor Rotterdam aanleiding om in C40-verband te starten met een netwerk van deltasteden: 'Connecting Delta Cities'. Doel van het netwerk is onder meer kennis uitwisselen op het gebied van integraal stedelijk watermanagement en klimaatadaptaties en 'best practices' te delen. Eventuele bijeenkomsten en workshops worden zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande internationale meetings, zodat extra reisbewegingen beperkt blijven. Op dit moment bestaat het netwerk uit dertien deltasteden: Venetie, Changwon, Singapore, Tokyo, Jakarta, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Londen, New York, New Orleans, Melbourne, Kopenhagen en Rotterdam zelf.

Kijk voor meer informatie op www.deltacities.com.