Vergroeningsopgave

Een groene stad is een fijne stad om in te wonen, te werken en te recreëren. Groen brengt mensen bij elkaar, verleidt mensen om naar buiten te gaan en zorgt voor een gezondere leefomgeving. Door meer groen wordt de stad mooier en is de stad beter bestand tegen klimaatveranderingen.


Samen met Rotterdammers maken we de stad groener. De gemeente informeert en faciliteert bewoners om zelf met groen aan de slag te gaan. En dat kan op veel verschillende manieren. Zo kunnen bewoners al beginnen met een geveltuin of samen met de buren een moestuin aanleggen.

De vergroeningsopgave voor de collegeperiode 2014-2018 ligt in de vijf meest stenige wijken. Op Zuid zijn dit de wijken Tarwewijk, Bloemhof en Hillesluis. Op Noord zijn dit de wijken Nieuwe Westen/ Middelland en Oude Noorden. In 2018 zijn deze wijken zichtbaar en voelbaar groener.

Wat en hoe?

De vergroeningsmaatregelen zijn van klein tot groot. Van geveltuinen tot buurtmoestuinen en van hanging baskets tot het vergroenen van pleinen. Om bewoners meer te betrekken bij de vergroening van hun straat of buurt worden in 2015 groentafels in de wijken georganiseerd. Tijdens deze sessies praten Rotterdammers mee en kunnen zij hun wensen kenbaar maken. De uitkomsten van de groentafel worden meegenomen in de mix van maatregelen die in 2016, 2017 en 2018 uitgevoerd worden.

Meer informatie: