Waterplan 2: Werken aan water voor een aantrekkelijke stad

Water en Roterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water vormt een wezenlijk onderdeel van de stad en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de stad. De watersystemen staan onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Het klimaat verandert.

'Waterplan 2 Rotterdam' beschrijft hoe de gemeente Rotterdam, de hoogheemraadschappen van Schieland, Krimpenerwaard en Delfland en het Waterschap Hollandse Delta de komende jaren willen omgaan met het water in de stad.
In juni 2013 is het Waterplan 2 herijkt. Het uitvoeringsprogramma past hierdoor naadloos in de Rotterdamse adaptatiestrategie. Ook wordt realistisch omgegaan met de veranderde omstandigheden op financieel gebied. Om maatregelen slimmer uit te voeren, haken we meer aan op stedelijke programma's zoals het onderhoudsprogramma buitenruimte en de vergroening van de stad. Daarbij streven we ernaar om de burger zelf bij te laten dragen aan het oplossen van het waterprobleem door het ontharden van hun tuin of de aanleg van geveltuintjes: tegel eruit, groen erin. Voor het thema waterveiligheid participeren we actief in het nationale Deltaprogramma en het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Door nog meer samen te werken worden de kosten verlaagd en de dienstverlening aan bewoners en bedrijven beter.

Lees meer op www.rotterdam.nl/waterplan2 en de website van het Waterloket Rotterdam.