Waterplein op Bellamyplein

Op een deel van het nieuwe Bellamyplein in de Rotterdamse wijk Spangen is een waterplein aangelegd. Een waterplein is een nieuwe manier om in de dichtbebouwde stad voor tijdelijke wateropvang te zorgen bij extreme regenbuien. Het waterplein op het Bellamyplein ziet eruit als een klein amfitheater. Bij hevige regen wordt het regenwater gefaseerd op het waterplein opgevangen en zorgt het ervoor dat er in de wijk Spangen minder wateroverlast is. Het waterplein staat echter het grootste deel van het jaar leeg en is dan een bijzondere plek om elkaar te ontmoeten.

Het waterplein op het Bellamyplein is vijfhoekig en aan een enkele zijde trapsgewijs verdiept. Via een trappetje kom je op het lager gelegen gedeelte. Hier zijn kleine hoogteverschillen van ongeveer 5 centimeter; bij een regenbui loopt het daardoor fasegewijs onder. Het hele Bellamyplein is 5000m2 groot, het waterplein circa 300m2 (ongeveer 10m x 30m).

Rotterdamse oplossingen voor een veranderend klimaat

Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. Al dat regenwater moet ergens heen. Nu verdwijnt het direct in het riool of naar de singels. Bij zeer zware buien kunnen riool en singels dit niet allemaal aan en kan er wateroverlast ontstaan. In Rotterdam is de komende vijf jaar extra waterberging nodig van 600 miljoen liter water, dat komt overeen met 100 voetbalvelden met een laag water van 80 cm.: een oppervlakte zo groot als de hele Rotterdamse binnenstad. Al dat water naar één plaats leiden is geen oplossing. Daarom hebben de waterschappen en de gemeente Rotterdam met het Rotterdamse adaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof (onderdeel van Rotterdam Climate Initiative) een breed pakket aan oplossingen. Bijvoorbeeld meer open water realiseren. Of wateropvang onder de grond creëren, zoals de ondergrondse waterberging onder de Museumparkgarage. De aanleg van groene daken stimuleren met een aantrekkelijke subsidieregeling. Of - naar een idee van de Rotterdamse stedenbouwkundige Florian Boer van DE URBANISTEN en architect Marco Vermeulen van Studio Marco Vermeulen - een geheel nieuw concept te introduceren: het waterplein. Op het Bellamyplein zal in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland het eerste waterplein worden aangelegd; in 2012 start de aanleg van het waterplein op het Benthemplein.

Extra waterberging Spangen

Spangen heeft veel verharde grond (zoals bebouwing en wegen) en - op de singel aan de Spaansebocht na - geen open water waardoor het regenwater moeilijk weg kan. Het Bellamyplein is één van de laagstgelegen gebieden in Spangen. Dat is na een stevige regenbui goed te merken door de modder op het plein en in de tuinen. Doordat de deelgemeente Delfshaven het Bellamyplein opnieuw gaat inrichten én het riool rondom het plein aan vervanging toe is, zijn er kansen om juist hier een deel van de wateropgave van de wijk op te lossen. Door financiële middelen te combineren en te kiezen voor een zichtbare oplossing voor (een deel van) de wateropgave is de mogelijkheid ontstaan om een fraai plein aan te leggen in een groene omgeving.

Tijdelijke wateropvang op het Bellamyplein

Het waterplein op het Bellamyplein is af en toe gevuld met water; het grootste deel van het jaar staat er geen water in en is het 't centrale deel in het parkje. Het kan gebruikt worden als ontmoetingsplek door de zitgelegenheid op de trappen. Alleen wanneer er sprake is van fikse regenbuien zal het waterplein gevuld zijn met water. De verwachting is dat er gemiddeld 15x per jaar maximaal 15 cm staat, 6x per jaar méér dan 15 cm water in het plein komt en 1x per jaar max. 50 cm. Na gemiddeld een dag wordt het water via het rioolsysteem weer afgevoerd. Het waterplein is door de vorm duidelijk herkenbaar, ook voor kinderen.