Windpark Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheid voor een windpark van twintig tot dertig windturbines op de zeewering van Maasvlakte 2. Een belangrijke locatie om windturbines te realiseren is de buitencontour van de Maasvlakte: deze bestaat uit de zachte zeewering (strand) en de harde zeewering (blokkendam).

De tender (uitnodiging tot inschrijving om het project uit te voeren) voor de harde zeewering wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met het Rijksvastgoedbedrijf spoedig in de markt gezet. Windturbines op de zachte zeewering is complex door veiligheidsvoorschriften en recreatief gebruik. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de mogelijkheden. Het Havenbedrijf verleent medewerking aan dit onderzoek.