Windpark Slufterdam

NUON en Eneco werken aan vervanging van zeventien bestaande door veertien nieuwe turbines op de Slufterdam in het havengebied.

Windpark Slufterdam is een bestaand windpark van zeventien windturbines die 22.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Het plan is de bestaande windmolens te vervangen door veertien nieuwe windmolens die twee keer zoveel stroom kunnen opwekken. Uiterlijk in 2018 zal het nieuwe windpark operationeel zijn.

Van de veertien nieuwe windturbines staat er één geheel en drie gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Westvoorne. De gemeente Rotterdam verleent de vergunningen voor het project. De gemeente Westvoorne heeft ingestemd met de ontwikkeling van deze locatie.