Lopende projecten

Droge voeten

Rotterdam is een van de laagstgelegen steden van Europa. Dijken, dammen en keringen beschermen ons, maar met extreem weer zijn we nog steeds kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom blijven we investeren om in de toekomst ernstige problemen te voorkomen. Met bewezen technieken en slimme, innovatieve oplossingen. Zo wordt een waterveilig en toekomstbestendig Rotterdam een showcase met nieuwe exportkansen.

In het najaar van september 2014 is het nationale Deltaprogramma vastgesteld door de Tweede Kamer met de regio Rijnmond-Drechtsteden als één van de belangrijkste regionale onderdelen van dit Deltaprogramma. De waterveiligheidsaanpak zoals omschreven in het Deltaprogramma maakt deel uit van de Rotterdamse Adaptatiestrategie. De strategie is ook gericht op het beperken van wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag, waar mogelijk in combinatie met vergroening en verbetering van de buitenruimte in de stad. Met maatregelen op wijk-, straat- en gebouwniveau om gevolgen van extreme neerslag tot een minimum te beperken én wat tegelijkertijd leidt tot een mooiere en groenere stad voor de Rotterdammer.

De komende jaren blijft Rotterdam samen met haar partners, zoals de waterschappen en het Havenbedrijf, inzetten op een waterveilige, toekomstbestendige en veerkrachtige stad.

Kijk voor meer informatie in het programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam.